Cụ thể hóa tiêu chí áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 20%

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 25/10/2013 - 9266 lượt xem.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1-7-2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

1382667642_thue doanh nghiep

Doanh thu dưới 20 tỷ áp thuế 20%

Về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư quy định, những doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% kể từ ngày 1-7-2013.

Trường hợp doanh nghiệp có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế đầu tiên của năm 2012 nhiều hơn 12 tháng theo quy định thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% là doanh thu bình quân tháng của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu làm căn cứ xác định DN được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân của các tháng đầu năm 2013 tính đến hết ngày 30-6-2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam…

Giảm 50% thuế GTGT cho nhà ở thương mại dưới 70m2

Thông tư 141 cũng quy định giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với nhà ở thương mại là căn hộ chung cư được hoàn thành, nghiệm thu theo thiết kế của chủ đầu tư và được sử dụng để ở được ngay sau khi nhận bàn giao và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Việc áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với bán, cho thuê mua nhà ở thương mại phải đáp ứng các điều kiện như: nhà ở thương mại dùng để bán, cho thuê mua là căn hộ chung cư hoàn thiện có diện tích sàn được ghi trong hợp đồng dưới 70m2 và có giá bán, giá cho thuê mua dưới 15 triệu đồng/m2; giá bán, giá cho thuê mua nhà ở thương mại phải được ghi rõ trong hợp đồng…

Đối với trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, thuế suất 5% áp dụng theo hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở xã hội được ký từ ngày 1-7-2013 và áp dụng với số tiền thanh toán từ ngày 1-7-2013 đối với hợp đồng ký trước ngày này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-11-2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1-7-2013.

H.Vân
Theo Báo Hải Quan

Diễn đàn Webketoan