Điểm tin một số văn bản mới về Thuế, Lao động đầu năm 2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 07/03/2018 - 6624 lượt xem.

THUẾ

1. Nghị định 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân).

2. Thông tư 17/2018/TT-BTC, ngày 09/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

3. Thông tư 08/2018/TT-BTC, ngày 25/01/2018

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.

LAO ĐỘNG

1. Nghị định 24/2018/NĐ-CP, ngày 27/02/2018

Nghị định này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về lao động; giáo dục nghề nghiệp; hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động. Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực lao động; giáo dục nghề nghiệp; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động.

2. Công văn 585/LĐTBXH-PC, ngày 09/02/2018

Giải đáp vướng mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc của người lao động và trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; và lịch nghỉ hàng năm.

Nhấn vào văn bản để link ra văn bản đọc trực tiếp và có thể tải về trên  trang tư vấn.

 

Diễn đàn Webketoan