Đổi tên doanh nghiệp phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 23/06/2016 - 6813 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 2, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Khoản 4, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp có thay đổi tên thì phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB04/AC) kèm theo hóa đơn mẫu đã điều chỉnh theo tên mới.

Nếu có phần mềm tự in hóa đơn thì phải điều chỉnh thông tin, đảm bảo hóa đơn được in ra đúng tên theo đăng ký mới.

Thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn theo tên mới.

Nguồn tham khảo: Công văn 5371/TCT – DNL, ngày 14/12/2015

Diễn đàn Webketoan