Dự thảo Thông tư chế độ kế toán áp dụng đối với công ty Chứng khoán

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 07/05/2013 - 5061 lượt xem.

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về phòng Ngân hàng và TCTC – Vụ CĐKT hoặc email: ngothuyhanh@mof.gov.vn để Vụ CĐKT tổng hợp, hoàn thiện Thông tư, gửi xin ý kiến thẩm định và trình Bộ ký ban hành.

 File đính kèm:

        Du thao dang trang Web Bo Tai chinh 6.5.2013.pdf

Nguồn CTTĐT BTC

Diễn đàn Webketoan