Giải pháp HĐĐT Fast e-Invoice được Cục thuế TPHCM thẩm định và chứng nhận đạt chuẩn

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 22/05/2019 - 1817 lượt xem.

Giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice đã được Cục Thuế TPHCM đánh giá đạt các tiêu chí về nghiệp vụ hóa đơn điện tử hiện hành, căn cứ vào:

  • Căn cứ kế hoạch số 32/KH-CT về việc Triển khai mở rộng hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC của Cục Thuế ngày 28 tháng 06 năm 2018.
  • Căn cứ nội dung, kết quả đánh giá giải pháp hóa đơn điện tử của các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  • Căn cứ chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Cục Thuế.

Đến thời điểm 22-04-2019, FAST đã có trong danh sách 26 Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử được Cục thuế TPHCM thẩm định và chứng nhận.

Mạnh mẽ, hợp pháp, tài chính và điện tử, tài chính, điện tử, tài chính, tài chính và điện toán Danh hạ Sao Khuê 2019.

Nam tính là một trong những thứ tốt nhất, một trong những thứ khác nhau. Hóa đơn, tài chính, hóa đơn, điện tử, văn hóa, điện tử, văn hóa, điện tử Bạc hà hạ gục.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi to be tư vấn chi tiết nhất:  http://invoice.fast.com.vn/#contact
[Giới thiệu về giải pháp hóa đơn điện tử nhanh e-Invoice]

 

MÙA ĐÔNG KHUYẾN TAY: TẶNG 500 HÓA ĐẠO ĐẠO ĐỊP NHANH E-HÓA ĐƠN NHANH DANH HẠNH

Xem chi Phục vụ: http://fast.com.vn/khuyen-mai/tang-goi-500-hddt-nhan-dip-fast-e-invoice-nhan-danh-hieu-sao-khue-2019

Diễn đàn Webketoan