Giới thiệu văn bản hợp nhất thuế tháng 05/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 28/06/2017 - 9272 lượt xem.

Thuế ở Việt Nam có một đặc điểm mà rất nhiều Kế toán phải than ngắn, thở dài đó là:

– Thay đổi liên tục
– Chưa kịp “thông” văn bản mới, đã tiếp tục ban hành văn bản khác, điển hình là Thông tư 147/2016/TT-BTC vừa mới ban hành ngày 13/10/2016, ngày 12/04/2017 lại tiếp tục ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC bãi bỏ điểm “mấu chốt” của Thông tư 147/2016/TT-BTC.
– Sửa đổi, bổ sung những quy định ở những văn bản thuế khác nhau, rất dễ làm rối cho Kế toán khi muốn tra cứu quy định.

Vì thế, văn bản hợp nhất ra đời cũng phần nào giải quyết được những vấn đề trên, giúp Kế toán dễ dàng hơn trong việc tìm quy định nào đó.

Ngày 15/05/2017, Bộ Tài Chính ban hành 3 văn bản hợp nhất các sắc thuế như sau:

1. Thông tư hợp nhất Thuế thu nhập doanh nghiệp số 11/VBHN-BTC

                                      Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Văn bản này hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, được hợp nhất từ 6 thông tư sau:
Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014
Thông tư 119/2014/TT-BTC, ngày 25/08/2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC, ngày 10/10/2014
Thông tư 96/2015/TT-BTC, ngày 22/06/2015
Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, ngày 28/06/2016
Thông tư 130/2016/TT-BTC, ngày 12/08/2016

2. Thông tư hợp nhất Thuế tiêu thụ đặc biệt số 12/VBHN-BTC

                                 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Văn bản này hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP, hợp nhất từ 03 Thông tư sau:
Thông tư 195/2015/TT-BTC, ngày 24/11/2015
– Thông tư 130/2016/TT-BTC, ngày 12/08/2016
Thông tư 20/2017/TT-BTC, ngày 06/03/2017

3. Thông tư hợp nhất Thuế giá trị gia tăng số 13/VBHN-BTC

                                      Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Văn bản này hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, hợp nhất từ 07 Thông tư sau:
Thông tư 219/2013/TT-BTC, ngày 31/12/2013
– Thông tư 119/2014/TT-BTC, ngày 25/08/2014
– Thông tư 151/2014/TT-BTC, ngày 10/10/2014
Thông tư 26/2015/TT-BTC, ngày 27/02/2015
Thông tư 193/2015/TT-BTC, ngày 24/11/2015
– Thông tư 130/2016/TT-BTC, ngày 12/08/2016
Thông tư 173/2016/TT-BTC, ngày 28/10/2016

Lưu ý: Thông tư hợp nhất không thay thế các Thông tư nêu trên.

Diễn đàn Webketoan