Hồ sơ hưởng lương hưu trước tuổi

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 06/06/2017 - 5037 lượt xem.

Bà Nguyễn Ngọc Thu (Bình Định) sinh ngày 27/2/1967, đóng BHXH trong ngành thuế được 22 năm, xin nghỉ việc tự nguyện từ tháng 10/2014, hiện sức khỏe rất yếu. Bà Thu hỏi, để được hưởng lương hưu trước tuổi bà phải đủ các điều kiện nào? Cần những thủ tục gì?       

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật BHXH 2014 thì người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc một trong các trường hợp sau đây được hưởng lương hưu trước tuổi:

a) Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;..”.

Đề nghị bà đối chiếu quy định trên với trường hợp cụ thể của mình để hoàn thiện thủ tục hưởng lương hưu. Trường hợp của bà đã nghỉ việc từ tháng 10/2004, để được hưởng lương hưu trước tuổi, hồ sơ bao gồm:

Sổ BHXH;

– Đơn đề nghị (Mẫu 14-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

– Biên bản Giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

Nguồn: chinhphu.vn

Diễn đàn Webketoan