Hướng dẫn các trường hợp phải lập biên bản thu hồi đối với hóa đơn viết sai

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 14/08/2017 - 10034 lượt xem.

Có rất nhiều trường hợp kế toán băn khoăn khi viết hóa đơn sai đã xé khỏi cuống nhưng lại chưa giao cho khách hàng thì có phải lập biên bản thu hồi hay không, thông tư lại không nói rõ.

                                     Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Nay, Tổng cục thuế đã có Công văn 3396/TCT-CS, hướng dẫn rõ ràng rồi nhé:

Theo Tổng cục thuế:

Người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai trong các trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, cụ thể như sau:

+ Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
+ Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế;
+ Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

Riêng đối với trường hợp lập hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai, không phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Căn cứ:

 

Diễn đàn Webketoan