Hướng dẫn đăng ký mã số thuế người phụ thuộc (thực hiện QTT TNCN năm 2016)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 20/02/2017 - 34453 lượt xem.

Mã số thuế người phụ thuộc đối với kế toán chúng ta chắc hẳn không còn xa lạ nữa, nhưng đâu đó trên diễn đàn hay Webketoanfacebook vẫn còn rất nhiều độc giả chưa biết cách đăng ký hay điều chỉnh thông tin kê khai sai, đặc biệt là những độc giả mới ra trường.

Vì thế, Hôm nay Webketoan sẽ chia sẻ hướng dẫn rất đầy đủ từ Cục thuế Hà Nội (Công văn 5286/CT-TNCN, 16/02/2017)

Một số chữ viết tắt trong bài viết:

– MST: Mã số thuế
– NPT : Người phụ thuộc
– NNT: Người nộp thuế
– TCTTN: Tổ chức trả thu nhập
– CQT: Cơ quan thuế
– CMND: Chứng minh nhân dân

Các bước thu thập thông tin và cấp mã số thuế NPT

1) Thu thập thông tin NPT

Căn cứ vào hồ sơ chứng minh NPT hoặc thông tin trên mẫu tờ khai đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh, TCTTN thu thập thông tin của NPT khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

                                                            Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

2) Nhập thông tin NPT

Truy cập trang: http://www.gdt.gov.vn hoặc http://www.tncnonline.com.vn để tải ứng dụng HTKK, iHTKK, QTT TNCN
– Khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.
Đối với NPT đã có MST  , chỉ khai các chỉ tiêu số thứ tự, họ tên NNT, MST NNT, họ tên NPT, MST NPT, quan hệ với NNT, thời gian tính giảm trừ của NPT, không khai các thông tin khác của NPT.
Đối với NPT chưa có MST, khai đầy đủ thông tin NPT theo quy định để cơ quan thuế thực hiện cấp MST NPT.

– Trường hợp có yêu cầu cấp MST NPT trước khi nộp hồ sơ QTT năm 2016 hoặc có số lượng lớn NPT NPT chưa được cấp MST để đảm bảo khai đầy đủ 100% NPT đã tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2016 thực hiện như sau:

+ Gửi thông tin của NPT cho CQT trước khi gửi hồ sơ QTT năm 2016 bằng cách khai vào Mẫu 02TH – tiêu đề trên các ứng dụng là “ Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” tên biểu mẫu “Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” (sau đây gọi là mẫu 02TH) được hỗ trợ trên các ứng dụng HTKK, iHTKK và phần mềm QTT TNCN đến CQT. Căn cứ vào thông tin trên Mẫu số 02TH, CQT thực hiện cấp MST cho NPT của NNT.

+ Khi nộp hồ sơ QTT chỉ khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN đối với NPT đã có MST trước thời điểm QTT năm 2016 và những NPT chưa có MST (bao gồm cả những NPT đã khai vào mẫu 02TH nhưng chưa được cấp MST thành công).

Trường hợp NPT đã khai vào mẫu 02TH nhưng đã được thông báo cấp MST thành công thì không phải khai lại vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

+ Trường hợp đã khai thông tin NPT vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN nhưng vẫn có yêu cầu được cấp trước MST cho NPT thì sử dụng chức năng “Tải dữ liệu từ phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN trên tờ khai 05/QTT-TNCN tại màn hình chức năng “Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” mẫu 02TH, để lấy dữ liệu gửi CQT đối với những NPT đã có đầy đủ thông tin.

– Thực hiện in, kết xuất dữ liệu Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia gia cảnh mẫu 02TH hoặc bộ tờ khai QTT TNCN 05/QTT-TNCN và các phụ lục kèm theo gửi đến CQT trực tiếp quản lý.
Các TCTTN nộp hồ sơ khai thuế điện tử qua iHTKK: không cần in hồ sơ
Các TCTTN chưa khai thuế điện tử sẽ in ra hồ sơ giấy, ký và đóng dấu.

Lưu ý: Trường hợp thông tin NPT chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 01/01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh” (01/01/năm sinh)
NPT đã có MST thì nhập các chỉ tiêu hướng dẫn như trên.
NPT từ đủ 14 tuổi trở lên thì nhập cột CMND (người nước ngoài nhập hộ chiếu), NPT dưới tuổi trên thì nhập các chỉ tiêu trên giấy khai sinh.
Chỉ tiêu quốc tịch người Việt Nam mặc định là “Việt Nam”, người nước ngoài chọn “Khác” chỉ tiêu quốc gia nhập tương tự.


3) Gửi thông tin NPT đến CQT trực tiếp quản lý:

+ TCTTN khai thuế điện tử: Gửi file dữ liệu lên trang: www.kekhaithue.gov.vn, không phải nộp hồ sơ giấy.
+ Đối với các TCTTN chưa thực hiện khai thuế điện tử:

Kết xuất file dữ liệu gửi lên trang: http://tncnonline.com.vn, gửi bản giấy đến “bộ phận một cửa”
Hoặc gửi trực tiếp cả bản giấy và file dữ liệu (USB) tại “bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý.
Lưu ý: TCTTN kết xuất file dữ liệu file Excel để lưu lại TCTTN, kết xuất dữ liệu file XML để gửi CQT.

4) Nhận kết quả cấp MST cho NPT

CQT trả kết quả cấp MST NPT cho TCTTN dưới dạng phụ lục excel tại nơi TCTTN gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh: http://tncnonline.com.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn đối với trường hợp cấp MST thành công và mô tả chi tiết lỗi đối với trường hợp cấp MST không thành công.

 

5) Điều chỉnh thông tin kê khai sai

– Căn cứ vào kết quả phản hồi nhận được từ CQT, trường hợp cấp MST không thành công TCTTN yêu cầu người lao động bổ sung thông tin và thực hiện theo hướng dẫn sau:

+ Lỗi do thông tin kê khai sai: Kê khai điều chỉnh bổ sung thông tin
+ Lỗi trùng thông tin CMND/giấy khai sinh của NPT: thông báo với người lao động thực hiện việc xác minh, điều chỉnh thông tin CMND/giấy khai sinh như nội dung hướng dẫn của Tổng cục thuế đối với các trường hợp cấp MST cho NNT trùng CMND trước đây và khai nộp lại với CQT (gồm danh sách trùng và phô tô CMND hoặc giấy khai sinh).
+ Trùng thời gian giảm trừ NPT: hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký kết thúc giảm trừ gia cảnh của lần đăng ký trước đó hoặc điều chỉnh thời gian giảm trừ của lần đăng ký hiện tại.

– Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT thì thực hiện khai bổ sung theo nguyên tắc sau:

+ Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT mà không làm sai sót dữ liệu đã kê khai trên tờ khai 05/QTT-TNCN và các phụ lục khác kèm theo tờ khai QTT thì chỉ cần khai mẫu 02TH cho các trường hợp thay đổi/bổ sung NPT.

+ Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT có làm sai sót dữ liệu đã kê khai trên tờ khai 05/QTT-TNCN và các phụ lục kèm theo tờ khai thì TCTTN thực hiện kê khai như sau:

++ Khai bổ sung tờ khai QTT 05/QTT-TNCN và các phụ lục cần điều chỉnh (trừ phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN) để điều chỉnh QTT.
++ Khai thông tin thay đổi/bổ sung về NPT vào mẫu 02TH để bổ sung thông tin/cấp MST NPT.

*Lưu ý: Đối với trường hợp thay đổi thông tin về NPT:

– Đối với trường hợp thay đổi các thông tin về NNT đăng ký giảm trừ gia cảnh, mối quan hệ với NNT, thời gian giảm trừ từ tháng đến tháng thì sử dụng mẫu 02TH để kê khai.
– Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến cấp MST (bao gồm CMDN và các thông tin trên giấy khai sinh) thì tập hợp mẫu 02/ĐK-TCT (TT số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ tài chính) của cá nhân nộp cho CQT trực tiếp quản lý.

 

Diễn đàn Webketoan