Hướng dẫn mới về thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 28/06/2016 - 5525 lượt xem.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Từ 1/8/2016 không áp dụng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Ảnh Đức Minh

Thông tư 84 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là các khoản thuế và thu nội địa), không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư áp dụng cho 5 đối tượng:

Người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
– Các cơ quan thuế (bao gồm: Tổng cục Thuế, cục thuế và tất cả các chi cục thuế.)
– Các cơ quan kho bạc nhà nước (bao gồm: Kho bạc Nhà nước; Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.)
– Các ngân hàng (bao gồm: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo pháp luật các tổ chức tín dụng có liên quan đến việc thu nộp các khoản thuế và thu nội địa;
– Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu nộp các khoản thuế và thu nội địa.

Thông tư quy định bãi bỏ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS), giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu số C1-03/NS), bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Các thủ tục khác về thu, nộp ngân sách nhà nước không được hướng dẫn tại thông tư này tiếp tục thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành./.

Nguồn: Tin tức tại trang tổng cục thuế

Dowload thông tư: Tại đây

 

Diễn đàn Webketoan