Hướng dẫn trường hợp muốn sử dụng hóa đơn đã đặt in nhưng đã thay đổi tên , địa chỉ công ty và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 16/06/2016 - 4822 lượt xem.

1. Thay đổi tên, địa chỉ:

– Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện:
+ Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng
+ Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đã đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu 3.13, Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC).

Tham khảo thêm: Công văn 3106/CT-TTHT, ngày 11/04/2016

2. Thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì thực hiện như sau:
+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi

+ Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn

+ Gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

+ Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó có nêu rõ hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

– Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện:
+ Hủy các số hóa đơn chưa sử dụng
+ Thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi
+ Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Nguồn tham khảo: Khoản 2, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC

 

Diễn đàn Webketoan