Khai bổ sung hồ sơ hải quan, trường hợp nào được miễn phạt?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 02/08/2016 - 4488 lượt xem.

Câu hỏi:
Nghị định 45/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2016. Điều 5, khoản 3 ghi là “Trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định của pháp luật” sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Xin cho biết “khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định của pháp luật” được hiểu như thế nào? Cảm ơn.

Cục hải quan Đồng Nai trả lời:
– Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
– Căn cứ Khoản 1, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp khai bổ sung

“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan
1. Các trường hợp khai bổ sung:
a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;
b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;
…..

Theo quy định trên, người khai hải quan được khai bổ sung trong các trường hợp tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 20 thì không bị xử lý vi phạm hành chính, các trường hợp khai bổ sung còn lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Câu trả lời đã được chỉnh sửa nhưng vẫn đảm bảo nội dung chính

Nguồn: Trang website Hải quan Đồng Nai

Diễn đàn Webketoan