Khóa học “Quản Lí Và Kiểm Soát Chi phí”

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 23/05/2016 - 2848 lượt xem.

THƯ MỜI NHẬP HỌC

Kính gửi: Quý Anh Chị học viên 

Tham gia lớp học:  QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT CHI PHÍ 

Ngày khai giảng:      03/06/2016       

Thời gian học:

QLI

Thời lượng: 18h (5 buổi)

Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên

Học phí giảm còn 2,800,000/ 1 học viên khi đăng kí qua webketoan

Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tầng 11, Tòa nhà MB, 538 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TPHCM 

Giảng viên: Thầy Tô Thanh Phong, ACCA, CPA

 • Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Ngân hàng – Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng – Kiểm toán – Tư vấn chuyên nghiệp
 • Trước đây là Phó Trưởng phòng Kiểm toán tại Ernst & Young Việt Nam
 • Hiện là Trưởng Kiểm soát Nội bộ của Công ty Phonak Việt Nam
 • Thầy đang phụ trách giảng dạy chính cho các khoá tại Vietsourcing:
  • Quản lý và Kiểm soát chi phí
  • Soát xét Báo cáo Tài chính
  • Kế toán Quản trị
  • Các môn trong chương trình ACCA/FIA: F2/FMA, F3/FFA, F5

Nội dung chính:

Phần I:  Giới thiệu về Doanh thu, Chi phí & Lợi nhuận
 • Những nội dung cơ bản về doanh thu
 • Những nội dung cơ bản về chi phí: Chi phí và phân loại chi phí
 • Giới thiệu về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Giới thiệu về dự toán ngân sách
Phần II: Quản lý và kiểm soát chi phí Nguyen vật liệu
 • Tổng quan về chi phí nguyên vật liệu tồn kho
 • Quản lý và kiểm soát chi phí về mua nguyên vật liệu
 • Các định mức tồn kho
 • Kiểm soát nguyên vật liệu tồn kho
Phần III: Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công
 • Tổng quan về chi phí nhân công
 • Đánh giá năng suất lao động và duy trì năng suất lao động
 • Quản lý chi phí nhân công: Xác định định mức năng suất lao động; dự tính doanh số bán hàng; lập kế hoạch nhân sự; phân tích kết quả
 • Cắt, giảm thiểu chi phí liên quan tới nhân công
Phần IV: Quản lý chi phí sản xuất chung
 • Quản lý chi phí biến đổi
 • Quản lý chi phí cố định
 • Quản lý chi phí khác
Phần V: Quản lý các chi phí phi sản xuất
 • Chi phí nghiên cứu và phát triển
 • Chi phí quản lý
 • Chi phí marketing và bán hàng
Phần VI: Phân tích kết quả thông qua báo cáo tài chính
Phần VII: Kế hoạch lợi nhuận •        Lập kế hoạch lợi nhuận

•        Phân tích chi phí/sản lượng/lợi nhuận

•        Dự toán ngân sách và kiểm soát dự toán ngân sách

 

Hướng dẫn thanh toán học phí:

+ Chuyển khoản về:

Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt
Tài khoản VNĐ số: 85596788 – tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh
Kinh Đô, Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Họ tên Anh,chị / Công ty nộp học phí khóa……_HCM

 

+ Nộp tiền mặt tại:

Trung tâm Vietsourcing, tầng 11, Tòa nhà MB, 538 CMT8, Phường 11 Quận 3 (Gần CV Lê Thị Riêng)

Thời gian: 8h00 sáng đến 20h30 tối ( thứ 2 đến thứ 7)

Ms Thảo_ Mobile: 0917 326 413

Hay email về: thaovuong@webketoan.vn

 

Trân Trọng,

Diễn đàn Webketoan