Kỳ kiểm tra kiểm toán nội bộ dành riêng cho hội viên ACCA cùng danh hiệu hội viên Viện Kiểm toán nội bộ (Institute of Internal Auditors – IIA)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 14/07/2015 - 7503 lượt xem.

ACCA (Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc) và IIA (Viện Kiểm toán viên Nội bộ Hoa Kỳ) nhất trí triển khai Kỳ Kiểm tra Chứng nhận Kiểm toán viên Nội bộ  (Certified Internal Auditor – CIA), áp dụng cho hội viên ACCA vào tháng 11 năm 2015.

Thỏa thuận này sẽ tạo cơ hội cho hội viên ACCA trở thành Kiểm toán viên Nội bộ Chuyên nghiệp được chứng nhận thông qua một bài kiểm tra thiết kế riêng cho hội viên ACCA, bao gồm chương trình học chính và kết quả học tập từ bài kiểm tra CIA.

Ông Alan Hatfield, Giám đốc điều hành – Chiến lược và phát triển của ACCA lý giải: “Kiểm toán nội bộ là ngành học quan trọng, đòi hỏi các kỹ năng, khả năng và kiến thức riêng biệt. Thông qua khóa đào tạo, hội viên ACCA phát triển được các kỹ năng cần thiết liên quan đến rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp, tất cả đều được xem là những khía cạnh quan trọng của hoạt động kiểm toán nội bộ hiệu quả. Hơn thế nữa, trong bối cảnh có quá nhiều sự quan tâm gần đây liên quan đến sự thiếu vắng hoạt động kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán nội bộ kém chất lượng đã tác độnglên lòng tin của cổ đông, thì đây chính là thời điểm cần đầu tư cho hoạt động kiểm toán nội bộ.

CIA_VN 13 July 2015_TV

“Đây là cơ hội tuyệt vời cho phép  các hội viên ACCA phát triển hơn nữa  về lĩnh vực kiểm toán nội bộ. Trong lĩnh vực  chuyên ngành này, chứng nhận trình độ rõ ràng là một vấn đề quan trọng. Mang Kỳ kiểm tra CIA đến cho hội viên là một giá trị gia tăng  cho hội viên ACCA vì giúp cho các hội viên làm việc trong ngành kiểm toán nội bộ, hoặc những người đang tìm cách phát triển nghề nghiệp trong ngành kiểm toán nội bộ có thể đạt được chức vụ Kiểm toán viên Nội bộ Chuyên nghiệp và thể hiện rõ chuyên môn của họ trong lĩnh vực này.”

Ông Richard F. Chambers, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của IIA cho biết: “Chúng tôi rất vui được hợp tác với ACCA trong dự án phát triển này. Dự án tạo cơ sở cho việc hợp tác và cộng tác giữa chúng tôi, điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng trong tương lai. ”

ACCA cũng đã triển khai nguồn tài liệu mới cho hội viên IIA và ACCA hoạt động trong ngành kiểm toán nội bộ thông qua một mục riêng trên trang web ACCA. Mục này bao gồm các hướng dẫn và bài viết hữu ích về hoạt động kiểm toán nội bộ dành cho các giám đốc/trưởng phòng ban cũng như cho ủy ban kiểm toán.

Đăng ký tham gia Kỳ kiểm tra CIA diễn ra vào ngày 01/08/2015. Vui lòng truy cập http://www.accaglobal.com/gb/en/discover/our-partners/professional-partnerships/cia-qualification.html để biết thêm thông tin.

Diễn đàn Webketoan