Lưu ý về Kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 17/02/2017 - 9237 lượt xem.

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lựa chọn đúng các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật nên Bộ Tài Chính đã công khai và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ danh sách Các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 trong đó bao gồm tên của từng kế toán viên hành nghề tại từng doanh nghiệp/hộ kinh doanh dịch vụ kế toán:

(Địa chỉ: Trang chủ BTC )

                            Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Như vậy, các tổ chức, cá nhân nào không có tên trong danh sách Bộ Tài Chính công khai thì không được phép kinh doanh dịch vụ kế toán và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định của Luật kế toán.

Lưu ý:

Theo quy định của luật kế toán 88/2015/QH13 thì cho phép các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thành lập trước ngày 01/01/2017 có 24 tháng để đảm bảo các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nên từ ngày 1/1/2017 – 31/12/2018, những doanh nghiệp này vẫn được thực hiện dịch vụ kế toán .

Nguồn: Công văn BTC ban hành số 1594/BTC-CĐKT, ngày 08/02/2017

 

Diễn đàn Webketoan