Mức phụ cấp tiền ăn giữa ca không chịu thuế TNCN chính thức tăng năm 2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 12/10/2016 - 15018 lượt xem.

Căn cứ: Điều 22, Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBHXH

Thông tư này hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động(không bao gồm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng lao động) trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó:

Mức phụ cấp tiền ăn giữa ca không chịu thuế TNCN sẽ tăng từ 680.000đồng/người/tháng  lên 730.000đồng/người/tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/10/2016, các chế độ quy định tại Thông tư này áp dụng từ 01/01/2016.

Download Thông tư: Tại đây

Diễn đàn Webketoan