Ngành thuế tiến hành đôn đốc kê khai thuế GTGT, thực hiện kế hoạch chống thất thu ngân sách nhà nước

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 02/11/2017 - 3960 lượt xem.

Vừa qua, Tổng cục thuế ban hành 3 công văn:

  • Công văn 4162/TCT-KK ngày 14/09/2017
  • Công văn 4163/TCT-KK ngày 14/09/2017
  • Công văn 4692/TCT-TNCN ngày 12/10/2017

Theo đó:

1/ Căn cứ vào số liệu một số mặt hàng nhập khẩu bán ra trong nước phục vụ mục đích tiêu dùng (hàng thủy sản, đá quý, kim loại quý, hàng điệu tử gia dụng, gỗ và sản phẩm gỗ….) có kim ngạch NK giá trị lớn 6 tháng đầu năm 2017 do cơ quan Hải quan cung cấp và tình hình khai thuế GTGT bán ra trong nước 6 tháng đầu năm 2017, cho thấy nhiều DN có số thuế GTGT nhập khẩu có giá trị lớn (đầu vào lớn) nhưng bán ra ít (kê khai thuế GTGT đầu ra thấp hơn thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu), hàng tồn kho nhiều hoặc kê khai thuế GTGT bằng không thì tiến hành thực hiện rà soát, xác định việc kê khai, nộp thuế của người nộp thuế (NNT), rà soát số liệu kê khai thuế 6 tháng năm 2017 và các năm trước đó để đôn đốc NNT kê khai, nộp đầy đủ số thuế GTGT vào NSNN, thực hiện thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện NTT có dấu hiệu không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, không hạch toán doanh thu bán ra đầy đủ
( Công văn 4162/TCT-KK ngày 14/09/2017)

2/ Ngành thuế sẽ tập trung lựa chọn đối tượng để kiểm tra trong 3 tháng cuối năm, cụ thể sẽ tập trung vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực:

  • Ăn uống, dịch vụ thẩm mỹ, văn phòng công chứng, kinh doanh rượu bia, đồ hộp ngoại nhập, cung cấp vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh bao gồm cả hộ kinh doanh và doanh nghiệp có quan hệ trong việc cung cấp đầu ra, đầu vào trên phạm vi toàn quốc,
  • Hộ kinh doanh sử dụng nhiều hóa đơn, sử dụng hóa đơn có giá trị lớn, mặt hàng ngành nghề đặc thù để qua đó xác định doanh nghiệp có rủi ro trong việc hợp thức hóa đầu vào thông qua hóa đơn của hộ kinh doanh.

(Công văn 4692/TCT-TNCN, ngày 12/10/2017)

3/ Thực hiện đôn đốc người nộp thuế nộp tiền phạt đầy đủ vào ngân sách nhà nước chậm nhất trước 30/11/2017

Công văn 4163/TCT-KK, ngày 14/09/2017

Thống kê sơ bộ về TP.HCM

TP.HCM Năm 2016 6 tháng đầu năm 2017
Số lượt xử phạt VPHC do chậm nộp tờ khai 7.874 4.286
Số tiền xử phạt do chậm nộp hồ sơ khai thuế 30.383.822.067 12.957.044.764
Số lượt ấn định do không nộp hồ sơ khai thuế 59 3
Số tiền ấn định do không nộp hồ sơ khai thuế 19.416.727.335 156.010.297

Theo thời gian cho thấy trong năm 2017, doanh nghiệp đã giảm đi rất nhiều số lượng nộp chậm tờ khai và nộp phạt vì chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Diễn đàn Webketoan