Nghị định mới hướng dẫn Luật kế toán năm 2015 – Hiệu lực từ 01/01/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 05/01/2017 - 27274 lượt xem.

Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về:

+ Nội dung công tác kế toán,
+ Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán,
+ Hoạt động kinh doanh dịch vụ kết toán, cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Nghị định có hiệu lực từ 01/01/2017

Thay thế:

+ Nghị định 128/2004/NĐ-CP, ngày 31/5/2004, hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước ngày 31/5/2004.
+ Nghị định 129/2004/NĐ-CP, ngày 31/5/2004, hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh ngày 31/5/2004.

Điều khoản chuyển tiếp:

– Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, người được bố trí là phụ trách kế toán trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đảm bảo có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định;

– Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các công ty TNHH hai thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đảm bảo tỷ lệ vốn góp của tổ chức góp vốn và của kế toán viên hành nghề theo quy định tại Nghị định này và các điều kiện khác theo quy định của Luật kế toán để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Nếu không đảm bảo một trong các điều kiện theo quy định của Nghị định này hoặc Luật kế toán thì phải chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán;

– Đối với các đơn vị trong lĩnh vực kế toán nhà nước đã bổ nhiệm kế toán trưởng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng theo quy định tại Nghị định này chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán thì không nhất thiết phải miễn nhiệm kế toán trưởng ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành mà tiếp tục được bố trí kế toán trưởng đến hết thời hạn bổ nhiệm ghi trong quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hiện hành. Khi bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm mới thì chỉ được bổ nhiệm phụ trách kế toán theo quy định tại Nghị định này.

Tải Nghị định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan