Nghiên cứu xây dựng các chuẩn mực kế toán cho thị trường vốn

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 16/07/2013 - 5776 lượt xem.

 nghien-cuu-xay-dung-cac-chuan-muc-ke-toan-cho-thi-truong-vonUBCK và Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo “Xây dựng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam cho thị trường vốn đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu TTCK Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo và ban hành Chuẩn mực kế toán áp dụng cho thị trường vốn, thị trường tiền tệ, Vụ Chế độ Kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức Hội thảo “Xây dựng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam cho thị trường vốn đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, bà Lê Thị Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán – Bộ Tài chính cho biết, việc nghiên cứu các Chuẩn mực Kế toán quốc tế và áp dụng tại thị trường vốn Việt Namhiện nay là rất cần thiết nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam, quan trọng hơn nữa, nhằm chuẩn hóa các quy định về kế toán trên thị trường vốn, đáp ứng các quy định và thông lệ quốc tế.

Quá trình nghiên cứu các Chuẩn mực kế toán quốc tế đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế (ADB, WB), các Ngân hàng thương mại nước ngoài, chi nhánh Ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam và các công ty kiểm toán quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài.

Hệ thống các Chuẩn mực Kế toán áp dụng cho thị trường vốn cũng sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó, tác động trực tiếp đến việc tái cấu trúc các định chế trung gian và tái cấu trúc cơ sở hàng hóa. Cụ thể, hệ thống Chuẩn mực này giúp đa dạng hóa, minh bạch hóa đối với các công cụ/sản phẩm tài chính mới trên thị trường vốn.

Tuy nhiên, việc áp dụng các Chuẩn mực Kế toán mới cũng sẽ đối mặt với các thách thức to lớn, trong đó nổi bật là những tác động đối với các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Ngoài ra, sự hiểu biết của nền kinh tế và các doanh nghiệp với các Chuẩn mực Kế toán quốc tế còn hạn chế cũng sẽ là một trở ngại trong việc áp dụng các chuẩn mực này tại Việt Nam.

Hội thảo tập trung thảo luận về 6 Dự thảo Chuẩn mực, bao gồm:

– Chuẩn mực kế toán số 32 – Trình bày công cụ tài chính (VAS 32);

– Chuẩn mực kế toán số 39 – Ghi nhận và xác định giá trị (VAS 39);

– Chuẩn mực tài chính Việt Nam số 7 – Công cụ tài chính: Thuyết minh (VFRS 7);

– Chuẩn mực tài chính Việt Nam số 9 – Công cụ tài chính (VFRS 9);

– Chuẩn mực tài chính Việt Nam số 13 – Xác định giá trị hợp lý (VFRS 13);

– Hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 19 – Phương thức thanh toán nợ tài chính bằng công cụ vốn (VFIC 19).

Tại Hội thảo, các thành viên thị trường tiếp tục đóng góp các ý kiến đối với 6 Dự thảo nêu trên và làm rõ những vấn đề cần trao đổi nhằm đảm bảo tính nhất quán và thống nhất khi áp dụng các chuẩn mực công cụ tài chính trên thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Untitled

 

Nguồn cafef.vn

Diễn đàn Webketoan