Những phím tắt thường sử dụng trong Word

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 03/04/2017 - 6202 lượt xem.

Phím tắt luôn hữu dụng cho nhiều vấn đề:
+ Tiết kiệm thời gian
+ Chuyên nghiệp trong hành động

Nhưng không phải ai cũng đầu tư thời gian, và sự tâm đắc vào các phím tắt.

Vì vậy, hôm nay sẽ gửi tới tất cả độc giả “Bộ phím tắt trong word” mà qua quá trình làm việc tác giả (Khong Minh) đúc kết được.

Hãy thử một lần giành ra cho mình nửa buổi chiều thử sử dụng lần lượt từng phím tắt này xem, rồi một ngày các bạn sẽ yêu quý chúng.

 1. File
 2. Font
 3. Sao chép, cắt dán
 4. To nhỏ cỡ chữ

 5. Tạo chỉ số

 6. Căn lề văn bản

 7. Tab: Thụt dòng đầu tiên của đoạn VB
 8. Phục hồi, hoàn trả tình trạng trước / sau một hành động

 9. Tìm kiếm, thay thế dữ liệu
 10. Di chuyển trong file


 11. Chọn văn bản

 12.  Xóa

 13. Menu & Toolbar

 14. Giãn dòng


 15. Khác

Nguồn: Khong Minh – BĐH Webketoanfacebook

 

Diễn đàn Webketoan