Quy định mới về hoạt động khuyến mại (Phần 1)

Đăng bởi: Phạm Hằng - Tuesday 03/07/2018 - 4325 lượt xem.

Tại Hội thảo cập nhật chính sách thuế định kỳ ngày 30/6/2018, Cán bộ điểm tin đã điểm tin một số điểm trong quy định mới về hoạt động khuyến mại (quy định chi tiết tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018)

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Webketoan-quy-dinh-moi-nhat-ve-hoat-dong-khuyen-mai(Ảnh: Webketoan)

Đối tượng áp dụng khuyến mại là thương nhân gồm

  1. Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật);
  2. Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa , dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại.

  1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.
  2. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.
  3. Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các điều 8, điều 10, điều 11 Nghị định này

(Điều 8: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

Điều 10: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

Điều 11: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ)

Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại

Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các Chương trình, hoạt động xúc tến thương mại do Thủ tướng chính phủ quyết định

Chương trình khuyến mại tập trung gồm chương trình do cơ quan nhà nước chủ trì tổ chức trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng…nhằm thực hiện chính sách kinh tế có mục tiêu của quốc gia, địa phương. Các đợt khuyến mại dịp lễ tết theo quy định của pháp luật: Tết âm lịch (30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch), các ngày nghỉ lễ, tết khác mà thời hạn khuyến mại không vượt qua thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

Xem chi tiết Nghị định tại: http://tuvan.webketoan.vn/file/298/?f=1

Diễn đàn Webketoan