Quyết định xử phạt thuế được quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 23/09/2016 - 3456 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 1, Điều 7, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13
– Điều 9, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13

Theo đó:

Trường hợp nếu doanh nghiệp cho rằng quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế là chưa phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại.

Doanh nghiệp được quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính,…

Nguồn tham khảo: Công văn 4264/TCT-CS, ngày 16/09/2016

Diễn đàn Webketoan