So sánh danh mục tài khoản của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 16/09/2016 - 16252 lượt xem.

Thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành ngày 26/08/2016.

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC và bắt đầu áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Để dễ dàng hơn cho việc tiếp nhận Thông tư, WKT soạn ra bảng so sánh giữa Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Download bảng đính kèm: Tại đây

Hiện nay trên mạng có rất nhiều bảng danh mục hệ thống tài khoản của Thông tư 133/2016/TT-BTC, và WKT nhận thấy rằng bảng hệ thống này có sai lệch so với Thông tư.

Vì vậy, WKT soạn riêng ra một bảng danh mục theo Thông tư này, độc giả có nhu cầu tải về để tham khảo nhé.

Download bảng danh mục: Tại đây

 

Diễn đàn Webketoan