Tài sản góp vốn có được miễn lập hóa đơn ?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 13/12/2016 - 6607 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
– Khoản 1, Điều 36, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
– Điểm b Khoản 2.15 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn kho và tiền vào doanh nghiệp khác thì khi bàn giao tài sản góp vốn mà có đầy đủ hồ sơ sau thì miễn lập hóa đơn:

– Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh
– Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật);
– Bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

Đối với tài sản góp vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nguồn tham khảo: Công văn 5586/TCT-CS, ngày 02/12/2016.

Diễn đàn Webketoan