Tăng thêm tính đa dạng trong kinh doanh

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 26/09/2014 - 5907 lượt xem.

Các chuyên gia tài chính kế toán nên có động lực tham gia vào thiết kế và thu thập thông tin từ hệ thống dữ liệu. 

Theo cuộc nghiên cứu mới đây từ Đại học Brunel, Hiệp hội Kế toán công chứng Anh ACCA và Ủy ban nghiên cứu Kinh tế và xã hội ESRC, tính đa dạng trong kinh doanh đang bị tổn hại do thiếu thông tin.

Khảo sát Hướng đến sự quản lý tính đa dạng tốt hơn – đã tổng kết nội dung nghiên cứu và những hoạt động tiến hành trước đây cho chủ đề này – cho thấy rằng các tổ chức toàn cầu thường thiếu những thông tin cơ bản về tính đa dạng trong lực lượng lao động hoặc thị trường của họ. Đề tài này thúc đẩy các công ty nên khuyến khích chức năng tài chính xác định chỗ hổng trong hệ thống dữ liệu, đo lường, phân tích và diễn giải dữ liệu.

Bà Claudia Chapman, Giám đốc Chính sách và Chiến dịch tại ACCA, nhận xét rằng “Trình độ chuyên môn của đội ngũ tài chính kế toán có thể minh chứng cho sự liên kết giữa quản trị tốt tính đa dạng với hiệu quả kinh doanh.  Đội ngũ tài chính kế toán có thể giúp nhiều trưởng phòng ban khác vượt qua những rào cản như áp lực về kết quả kinh doanh ngắn hạn và thiếu sự hỗ trợ trong phạm vi doanh nghiệp để thành công hơn.”

Bài nghiên cứu đề xuất rằng một tình huống kinh doanh hiệu quả có tính đa dạng không chỉ tập trung vào lãi lỗ, mà còn xét đến những giá trị đem lại cho chủ sở hữu, các đối tượng có liên quan đến doanh nghiệp, khung pháp lý, chuỗi giá trị toàn cầu từ hoạt động của doanh nghiệp – là điều mà tổ chức bắt buộc phải nghĩ đến nhiều hơn.

Các chuyên gia học thuật của Brunel đưa ra 4 đề xuất cho các doanh nghiệp, bất kể họ đang hoạt động trong lĩnh vực nào, như sau:

–       Điều chỉnh các tình huống kinh doanh có quan tâm đến số lượng lớn các đối tượng có liên quan và môi trường;

–       Thu thập dữ liệu là điều cốt lõi để thiết kế tình huống;

–       Đội ngũ kế toán tài chính đóng vai trò then chốt trong việc thiết kế tình huống kinh doanh;

–       Chuẩn bị cho doanh nghiệp hướng đến những điều đạt được trong thời gian trung và dài hạn để có được lợi ích lớn nhất.

Nikki Walker, nhà tư vấn về Tính đa dạng và Bao trùm (D&I – Diversity & Inclusion) của công ty more2Gain , cũng tranh luận về sự tham gia của đội ngũ tài chính trong các hoạt động D&I để có được sự cam kết của cấp quản lý, cho rằng: “Các doanh nhân thường chỉ tập trung vào những điều mà họ nghĩ là sẽ đem đến giá trị cho doanh nghiệp. Trừ khi bạn chứng minh được cho các trưởng phòng ban và các nhà lãnh đạo cấp cao của công ty rằng nếu hành động khác đi sẽ đem lại giá trị, không thì tại sao họ phải làm như thế? Chấp nhận lý lẽ rằng tính đa dạng là điều “tốt”, “công bằng” cần phải làm thì chưa đủ. Bạn phải cho họ thấy cơ hội khi chấp nhận tính đa dạng, hoặc rủi ro và thất thoát nếu không chấp nhận.”

Ông Bruce Jackson, Trưởng phòng Trao đổi kiến thức cấp cao,  Ủy ban nghiên cứu Kinh tế và xã hội ESRC,  nhận xét rằng: “Thông qua sự hợp tác với ACCA, chúng tôi chia sẻ cam kết về việc khuyến khích những cuộc nghiên cứu độc lập, có chất lượng cao có thể gây ảnh hưởng, thông tin cho các doanh nghiệp, các bên thứ ba, công chúng, cũng như chính phủ. Cuộc nghiên cứu đã kết nối những phát hiện từ những dự án nghiên cứu độc lập có chất lượng cao, khám phá về những vấn đề xung quanh sự đa dạng trong kinh doanh, và đề ra một số mục tiêu hành động cho cấp quản lý cấp cao và đội ngũ kế toán tài chính để giúp doanh nghiệp của họ phát triển ngày càng thịnh vượng hơn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.”

Bà Claudia Chapman kết luận ”Nếu đội ngũ kế toán tài chính có liên quan, họ có thể chứng minh rõ giá trị của tính đa dạng trong đội ngũ lao động ảnh hưởng đến kinh doanh có thể đo lường như thế nào. Chức năng tài chính có thể làm mạnh mẽ hơn tính đa dạng trong tình huống kinh doanh, làm tăng sự quản trị và tính chịu trách nhiệm, nhưng phải cần đến người thúc đẩy sự tham gia của đội ngũ tài chính kế toán.”

– kết thúc –

Đề xuất cho đội ngũ quản lý cấp cao từ báo cáo của cuộc nghiên cứu 

Mười mục tiêu hành động mà các quản lý cấp cao có thể phát triển các tình huống kinh doanh để quản lý tính đa dạng:

–       Định nghĩa đa dạng có ý nghĩa gì đối với bạn.

–       Xác định những ưu tiên chiến lược của bạn.

–       Biết được nguồn dữ liệu bạn có và cần tận dụng tính đa dạng hướng đến những ưu tiên này.

–       Lưu trữ dữ liệu hiện tại và tương lai.

–       Thu thập dữ liệu, xây dựng lòng tin, chứng minh tính thống nhất trong việc sử dụng dữ liệu.

–       Phát triển tình huống kinh doanh bằng cách kết nối dữ liệu về tính đa dạng với kết quả kinh doanh.

–        Đạt được sự cam kết từ những đối tượng có liên quan để áp dụng chính sách dựa trên tình huống kinh doanh.

–       Thảo ra chiến lược đa dạng mà tình huống kinh doanh làm đại diện.

–       Chia sẻ trách nhiệm của cấp quản lý về tính đa dạng trong toàn tổ chức.

–       Giám sát tính hiệu quả của tình huống kinh doanh.

Tám mục tiêu cho chức năng tài chính kế toán từ báo cáo nghiên cứu: 

Đội ngũ tài chính kế toán đóng vai trò then chốt trong việc hình thành và áp dụng những chính sách đa dạng hữu hiệu được xây dựng trên tình huống kinh doanh hợp lý. Họ nên:

–       Tiếp cận phòng nhân sự và nhiều đồng nghiệp khác nhau, đề xuất cùng nhau đánh giá tính đa dạng trong tổ chức và sự tương tác của tính đa dạng với chiến lược quản lý.

–       Cùng với phòng nhân sự, xác định những phương thức đo lường hợp lý nhất để đánh giá ảnh hưởng của tính đa dạng – chỉ tiêu cứng như những chỉ tiêu tài chính hoặc những chỉ tiêu mềm như sự hài lòng của nhân viên và khách hàng.

–        Đánh giá chất lượng và mức độ của dữ liệu về tính đa dạng hiện thời, liệu chúng cần được cải thiện không.

–        Xem xét bao gồm giá trị cho chủ sở hữu, những đối tượng có liên quan đến doanh nghiệp khác, chi phí pháp luật và chuỗi giá trị toàn cầu trong phạm vi tình huống kinh doanh.

–       Xem xét ảnh hưởng tài chính của cơ hội kinh doanh mất đi (có lẽ là thất bại trong việc đáp ứng mong đợi của khách hàng về sự đa dạng) cũng như tiềm năng tăng doanh thu và lợi nhuận từ việc cải thiến hiểu biết biết của khách hàng thông qua tính đa dạng tổ chức rộng lớn hơn.

–        Điều chỉnh tình huống kinh doanh và thể hiện nó cho những đối tượng khan giả khác nhau như là phòng nhân sự, trưởng phòng hoặc đội ngũ điều hành cấp cao.

–       Thiết lập cơ chế quản trị xung quanh những hoạt động đa dạng, ví dụ như Chỉ tiêu KPI (chỉ tiêu hiệu quả hoạt động chủ chốt) cho tính đa dạng trong báo cáo quản trị.

–       Tự soi xét và kiểm tra: liệu chức năng tài chính kế toán – thông qua những phương cách báo cáo và phương thức tiêu chuẩn – đang cản trở những sáng kiến đa dạng trong tổ chức?

Diễn đàn Webketoan