Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/07/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 06/06/2017 - 16912 lượt xem.

Tin vui cho những mẹ bầu dự định sắp sinh sau tháng 07/2017!

Mức trợ cấp thai sản (trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi) sẽ chính thức tăng lên 1.300.000đồng/tháng từ ngày 01/07/2017, tăng 7.4% so với mức hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng

Như vậy, lao động nữ sinh con từ thời điểm 01/07/2017 trở về sau, sẽ được hưởng 2 tháng lương cơ sở là 2.600.000 đồng/mỗi con kèm với 6 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm  trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Áp dụng đối với cả trường hợp nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi, mẹ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH.

Căn cứ: Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Diễn đàn Webketoan