Thông báo: Chiêu sinh Lớp quyết toán thuế TNCN năm 2013

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 17/02/2014 - 5192 lượt xem.

HỘI KẾ TOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/HKT/2014

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

————————-

     

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Chiêu sinh Lớp quyết toán thuế TNCN năm 2013    

Hội Kế Toán TP Hồ Chí Minh (HAA) trân trọng thông báo cùng toàn thể các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu quyết toán thuế TNCN năm 2013 rõ:

Theo quy định của Luật quản lý thuế và công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán thuế TNCN, HAA sẽ khai giảng Lớp hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013 với nội dung chi tiết như sau:

  • Ngày khai giảng: thứ năm ngày 20 tháng 02 năm 2014
  • Địa điểm học: Hội trường Sở Tài Chính, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM
  • Thời gian học: cả ngày (sáng từ 08:30 đến 11:30; chiều từ 13:30 đến 16:30)
  • Học Phí: 600.000 VNĐ/ người. Lưu ý: Học viên là hội viên được giảm 10% học phí như quy định. Học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên cũng được giảm 10%.
  • Tài liệu: do HAA cung cấp. Lưu ý: Quyết toán thuế TNCN năm 2013 có nhiều điểm thay đổi và gút mắc so với năm 2012.
  • Giảng viên phụ trách: Ông Đỗ Đăng Tăng, Chuyên viên Cục Thuế TP

Liên hệHội Kế Toán Thành Phố Hồ Chí Minh

Học viên tham dự khóa học có thể đăng ký bằng điện thoại, fax hoặc email về văn phòng Hội theo địa chỉ ghi trên Thông Báo này cho anh Hoàng hay cô Thảo,  và có thể nộp tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của HAA số 776.719 tại ngân hàng Á Châu (ACB), số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. HCM và được cấp hóa đơn theo quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                TM Ban Chấp hành

Nơi nhận:                                                                                          Chủ tịch          

– Như trên                                                                           ThS Phạm Thị Kim Lệ  

– Ô. Đỗ Đăng Tăng

– Lưu VP                                                                                                 

 

 

                

Diễn đàn Webketoan