Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN(C12-TS) tại TP.HCM chính thức được cung cấp trên trang web riêng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 26/05/2017 - 32213 lượt xem.

Thông báo, kể từ ngày 25/05/2017 Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12-TS) hàng tháng, quý của các đơn vị sử dụng lao động tại TP. Hồ Chí Minh được cơ quan BHXH ký số và cung cấp tại trang thông tin điện tử: http://c12.bhxhtphcm.gov.vn/ theo thông báo 1029/TB-BHXH

Các đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện lấy thông báo mẫu tại hình thức này, vẫn được cơ quan BHXH cung cấp theo phương thức cũ:

  • Cơ quan BHXH sẽ chuyển thông báo C12-TS qua địa chỉ email của đơn vị đã đăng ký với cơ quan BHXH
  • Các đơn vị có yêu cầu nhận mẫu C12-TS có ký tên đóng dấu của cơ quan BHXH thì có thể gửi đề nghị và cơ quan BHXH sẽ chuyển trả qua đường bưu điện

Hướng dẫn lấy mẫu C12-TS trên trang web như sau:

(Nguồn tại trang web BHXH TP.HCM)

1. Tạo tài khoản đăng nhập

Sử dụng trình duyệt truy cập vào địa chỉ: http://c12.bhxhtphcm.gov.vn  để thực hiện đăng ký khởi tạo tài khoản.

Xuất hiện giao diện “Đăng ký tài khoản để nhận thông báo”, trường hợp lần đầu sử dụng dịch vụ tại cổng thông tin điện tử, lưu ý thực hiện tải và cài đặt Plugin hỗ trợ sử dụng thiết bị chữ ký số để ký xác nhận thông tin đăng ký tại website.

Trong nội dung “Thông tin đăng ký”, tùy chọn loại tài khoản (tên đăng nhập) theo mã số thuể hoặc mã đơn vị, nhập đầy đủ thông tin về cơ quan BHXH, email và số điện thoại, nếu chọn loại tài khoản theo mã đơn vị thì người dùng không cần nhập thông tin mã số thuế.
Nhập thông tin xong, người dùng gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính và nhấn “Chọn chữ ký số”.

Tùy chọn thông tin chứng thư số, bên dưới xuất hiện thông tin chữ ký số, thực hiện ký và gửi yêu cầu.


Hoàn tất gửi đăng ký, kiểm tra email để lấy thông tin mật khẩu, trở về trang chủ để đăng nhập.


2. Tra cứu thông báo kết quả đóng, in, tải file lưu về máy tính

Nhập thông tin kỳ nhận thông báo cần tra cứu, nhấn “Tìm kiếm”, bên dưới hiển thị danh sách tên thông báo, nhấn chọn vào biểu tượng “Tải về”.

Xuất hiện cửa sổ hiển thị nội dung thông báo, người dùng có thể thực hiện tải file thông báo về lưu tại máy tính, file tải về sẽ có dạng *.xml


Hoặc chọn in thông báo kết quả đóng ra giấy.

Diễn đàn Webketoan