Thông báo từ Tổng cục thuế về lịch tạm dừng hoạt động các hệ thống khai nộp thuế điện tử

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 31/08/2016 - 6616 lượt xem.

Ngày 24/08/2016, Tổng cục thuế ban hành Thông báo 5480/TB-TCT
Tổng cục thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực để phục vụ kiểm tra hoạt động các ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng, thời gian cụ thể như sau:

STT Tên ứng dụng Lịch dừng ứng dụng
1 Hệ thống kê khai qua mạng Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 01/09/2016 đến 18h00 ngày 04/09/2016
2 Hệ thống nộp thuế điện tử Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 01/09/2016 đến 18h00 ngày 04/09/2016
3 Hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực  Tạm dừng hoạt động từ 19h00 ngày 01/09/2016 đến 22h00 ngày 01/09/2016 và từ 19h00 ngày 02/09/2016 đến 22h00 ngày 02/09/2016

 

Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường.

 

Tải thông báo: Tại đây 

 

Diễn đàn Webketoan