Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 04/01/2018 - 7507 lượt xem.

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 01 năm 2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 01 năm 2018 là 1 USD = 22.439 đồng (giảm 12 đồng so với tháng 12/2017 (22.451 đồng/USD, Thông báo số 5720/TB-KBNN ngày 30/11/2017).

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 01 năm 2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm thông báo này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Tải thông báo: TẠI ĐÂY

 

Diễn đàn Webketoan