Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 04/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 04/04/2018 - 6281 lượt xem.

Ngày 30/03/2018  vừa qua, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1330/TB-KBNN.

Theo thông báo này thì tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 04 năm 2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 04 năm 2018 là 1 USD = 22.454 đồng (tăng 15 đồng so với Tháng 03/2018, Thông báo 755/TB-KBNN)

                                                    Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 04 năm 2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Diễn đàn Webketoan