Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 02/03/2018 - 6233 lượt xem.

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 03 năm 2018 (Thông báo 755/TB-KBNN, ngày 28/02/2018), áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 03 năm 2018 là 1 USD = 22.439 đồng (tăng 28 đồng so với tháng 2/2018 (22.411 đồng/USD, Thông báo số 444/TB-KBNN ngày 31/1/2018)

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 03 năm 2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

 

 

Diễn đàn Webketoan