Thông tư quy định biểu mẫu mới về văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 21/07/2016 - 7274 lượt xem.

Ngày 05/07/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 11/2016/TT-BTC, thông tư này:

*Thay mới toàn bộ các biểu mẫu Đơn đề nghị, Giấy phép, Báo cáo, Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; mẫu Báo cáo của Cơ quan cấp Giấy phép, bao gồm:

• Mẫu Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-1).

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện(Mẫu MĐ-2).

• Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện(Mẫu MĐ-3).

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện(Mẫu MĐ-4).

• Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh(Mẫu MĐ-5).

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh Mẫu(MĐ-6 ).

• Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh(Mẫu MĐ-7).

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh(Mẫu MĐ-8).

• Mẫu Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện(Mẫu GP-1).

• Mẫu Giấy phép thành lập Chi nhánh(Mẫu GP-2).

• Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo(Mẫu TB).

• Mẫu Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện(Mẫu BC-1).

• Mẫu Báo cáo hoạt động của Chi nhánh(Mẫu BC-2) .

• Mẫu Báo cáo định kỳ hàng năm của Cơ quan cấp Giấy phép(Mẫu BC-3).

*Hướng dẫn cách ghi Ghi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Cách ghi Giấy phép theo Bảng 2

Tất cả các biểu mẩu và cách ghi được ban hành tại phụ lục kèm theo Thông tư.

Dowload Thông tư: Tại đây

Diễn đàn Webketoan