Thuế GTGT đối với máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp mua vào trước 29/1/2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 12/07/2016 - 5495 lượt xem.

Ngày 28/06//2016, Bộ Tài Chính ban hành công văn 8802/BTC-TCHQ

Theo đó:

Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, tính, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các máy móc, thiết bị được hướng dẫn tại công văn số 1677/BTC-TCT từ ngày 01/01/2015 đến ngày 29/1/2016 thì không điều chỉnh lại.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu (hoặc mua) máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trước ngày 29/1/2016 đã kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (hoặc trả thuế GTGT khi mua hàng), bán ra từ ngày 29/1/2016 thì:

– Doanh nghiệp lập hóa đơn ghi hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
– Được kê khai, bù trừ số thuế GTGT đầu vào ở khâu nhập khẩu với số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hàng hóa, dịch vụ khác thay vì hoàn trả trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Download công văn : Tại đây

Diễn đàn Webketoan