Thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với loại hình công ty TNHH MTV có được miễn?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 13/04/2017 - 9552 lượt xem.

Ngày 28/02/2017, Tổng cục thuế có ban hành công văn hướng dẫn về chính sách thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với phần lợi nhuận sau khi đã nộp thuế TNDN của công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ.

 

                                    Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm:
– Tiền lãi cho vay
– Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động,…
– Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu
…..(Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Căn cứ quy định:
– Điều 6 Luật số 71/2014/QH13
– Khoản 4 Điều 2, Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
– Điều 12 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12
– Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Từ ngày 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN.

– Mức thuế suất đầu tư vốn là 5%, thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

+ Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

+ Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

+ Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

 

Tải công văn 639/TCT-TNCN: TẠI ĐÂY

 

Diễn đàn Webketoan