Tiếp cận Thông tư 133/2016/TT-BTC thông qua sơ đồ kế toán (1)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 18/10/2016 - 7190 lượt xem.

Thông tư 133/2016/TT-BTC, các khoản giảm trừ doanh thu được hạch toán thẳng vào 511

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Và một số sơ đồ kế toán (tài khoản mới không có ở quyết định 48/2006/QĐ-BTC)

…..

Những tài khoản khác sẽ được post ở bài sau để độc giả dễ dàng tiếp nhận hơn.

 

Diễn đàn Webketoan