Toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục thuế sẽ dừng hoạt động từ ngày mai (10/02/2016)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 09/02/2017 - 9062 lượt xem.

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng toàn bộ hệ thống CNTT để phục vụ việc sắp xếp lại một phần hạ tầng Trung tâm dữ liệu, cụ thể như sau:

Thời gian tạm dừng: từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017 .

Phạm vi: Trong khoản thời gian trên tất cả các hệ thống, ứng dụng của Tổng cục thuế sẽ ngừng hoạt động.

Hệ thống, ứng dụng của Tổng cục thuế sẽ hoạt động trở lại sau thời gian nêu trên.

Đó là nội dung của Thông báo 687/TB-TCT

Nguồn: Tổng cục thuế

Diễn đàn Webketoan