Tổng hợp các văn bản hiện hành về Thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 08/09/2016 - 8114 lượt xem.

Để giúp độc giả tìm những văn bản về thuế dễ dàng hơn

Hôm nay WKT tổng hợp tất cả các văn bản về thuế hiện hành để gửi đến bạn đọc, văn bản cập nhật ngày 08/09/2016

1.Thuế TNCN

A1/ Luật số:04/2007/QH12

Trích yếu:Luật thuế TNCN
Ngày ban hành: 21/11/2007
Ngày hiệu lực: 01/01/2009

A2/Luật số 26/2012/QH13
Trích yếu:Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Ngày ban hành: 22/11/2012
Ngày hiệu lực: 01-07-2013

….

Chi tiết hơn tại: Webketoan.com

2. Thuế TNDN

A1/ Luật THUẾ TNDN Hợp nhất
Số:
Trích yếu: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất
Ngày ban hành: 19/06/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014

A2/Nghị định 218/2013/NĐ-CP
Trích yếu: quy định chi tiết Thuế TNDN từ 2014
Ngày ban hành: 26/12/2013
Ngày hiệu lực: 15/02/2014

Chi tiết hơn tại: Webketoan.com

3. Thuế GTGT

A1/ Luật số: 13/2008/QH12
Trích yếu: Luật thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành: 03 tháng 6 năm 2008
Ngày hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2009

A2/Luật số 31/2013/QH13
Trích yếu: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2013
Ngày hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2014.

Chi tiết hơn tại: Webketoan.com

4. Thuế Xuất Nhập khẩu

A1/Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu SỐ 107/2016/QH13

Trích yếu: Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày ban hành: 06/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/09/2016

A2/ Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 (công văn số 12166/BTC-TCHQ)
Ngày ban hành: 31/08/2016

Chi tiết hơn tại: Webketoan.com

Diễn đàn Webketoan