Tổng hợp mức phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 04/05/2016 - 5920 lượt xem.

Vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn
Ví dụ: Thiếu nội dung bắt buộc trên hóa đơn tự in và điện tử:
+ Ký hiệu hóa đơn
+ Ký hiệu mẫu hóa đơn
+ Số hóa đơn
Sẽ bị phạt 2 – 4 triệu
Vi phạm quy định về đặt in hóa đơn
Ví dụ: Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản sẽ bị phạt 2-4 triệu

Vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in
Ví dụ : Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng sẽ bị phạt 6 -18 triệu

Vi phạm quy định về mua hóa đơn
Ví dụ: Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng sẽ bị phạt 2-4 triệu

Vi phạm quy định về phát hành hóa đơn
Ví dụ: Không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng sẽ không bị xử phạt nếu đã gửi cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế làm thất lạc hoặc bị phạt từ 6 triệu đến 18 triệu đồng

Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
Ví dụ: Lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 4-8 triệu

Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn người mua
Ví dụ: Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập có thể bị phạt từ 2– 4 triệu

Vi phạm quy định về lập gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế)
Ví dụ: Hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định sẽ bị phạt 200.000 đồng đến 1 triệu

Click vào từng đường dẫn vi phạm để xem chi tiết các vi phạm sẽ bị phạt như thế nào tại trang tư vấn. 

Nguồn tham khảo: Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014

Diễn đàn Webketoan