Từ 01/01/2018, Người lao động nước ngoài tại Việt Nam phải tham gia BHXH bắt buộc

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 24/05/2017 - 10667 lượt xem.

Ngày 23.5, đại diện BHXH Việt Nam cho biết, Bộ LĐTBXH đang xây dựng dự thảo Nghị định về đóng BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với các chế độ bảo hiểm cơ bản gồm ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất.

Quy định tham gia BHXH được áp dụng cho lao động nước ngoài có hợp đồng từ một tháng trở lên. Các chế độ bảo hiểm, mức đóng tương tự như BHXH bắt buộc cho lao động Việt Nam.

Mức đóng BHXH áp dụng hàng tháng là 8% lương vào quỹ hưu trí và tử tuất. Chủ doanh nghiệp đóng tối đa bằng 18% tháng lương chi trả cho lao động, gồm 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tiền lương tính đóng BHXH gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bà Đinh Thu Hiền – Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH – cho rằng, ngoài quy định việc đóng, quá trình xây dựng quy định cần làm rõ việc giải quyết các chế độ bảo hiểm. Người nước ngoài đã tham gia BHXH tại nước ngoài, nay tiếp tục tham gia tại Việt Nam thì thời gian ở nước ngoài tính và hưởng như thế nào? Nếu được hưởng thì khi họ đang tham gia tại Việt Nam và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì việc hưởng và chi trả như thế nào?. “Trường hợp hết thời gian làm việc tại Việt Nam, nếu NLĐ không muốn nhận trợ cấp một lần mà muốn chuyển về nước để đóng tiếp thì giải quyết chế độ như thế nào?” – bà Hiền nêu ý kiến.

Được biết, Luật BHXH năm 2014 đã bổ sung quy định tại Khoản 2, Điều 2, theo đó từ ngày 1.1.2018 mở rộng đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam “là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ”.

Nguồn: Báo Lao động

Diễn đàn Webketoan