Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2020

Đăng bởi: Phạm Hằng - Thursday 04/06/2020 - 1602 lượt xem.

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 06 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 06 năm 2020 là 1 USD = 23.256 đồng.

(Tăng 16 đồng so với tỷ giá tháng 05/2020 (1 USD = 23.240 đồng))

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 06 năm 2020 được thực hiện theo phụ lục đính kèm.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Nguồn: Thông báo số 2778/TB-KBNN ngày 29/5/2020

Diễn đàn Webketoan