Văn bản mới hợp nhất các Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 14/12/2016 - 7682 lượt xem.

Hiện nay có rất nhiều văn bản hướng dẫn về Luật quản lý thuế, có sửa đổi, bổ sung qua từng năm. Nó gây rối cho kế toán khi muốn tìm quy định nào đó phải thông qua nhiều văn bản.

Vì thế, Bộ Tài Chính ban hành văn bản số 19/VBHN-BTC, sẽ giúp kế toán đỡ tốn thời gian khi phải tìm những mảnh ghép được quy định ở mỗi văn bản khác nhau.

Văn bản hợp nhất các Nghị định sau:

Nghị định 83/2013/NĐ-CP, ngày 22/07/2013, quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Nghị định 91/2014/NĐ-CP, ngày 01/10/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Nghị định 08/2015/NĐ-CP, ngày 21/01/2015, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015, quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Nghị định 139/2016/NĐ-CP, ngày 04/10/2016, quy định về lệ phí môn bài

Văn bản hợp nhất này không thay thế 6 nghị định nêu trên.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí; lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2013 và thay thế các nghị định:

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP
+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP

Tải Nghị định: Tại đây

 

Diễn đàn Webketoan