Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động trong mùa covid

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Wednesday 14/07/2021 - 1899 lượt xem.

Ngày 07/07/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Theo quyết định này, thì người sử dụng lao động và người lao động được hỗ trợ rất nhiều điển hình như: 

– Miễn mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp từ 01/07/2021 – 30/06/2022

Hiện nay, theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:
+ Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội;
+ Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện quy định, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB-XH chấp thuận.

– Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ nộp đề nghị nếu đủ điều kiện đáp ứng người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương)


Hiện hành, theo Luật BHXH 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ hưu trí, tử tuất như sau:
+ Người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất;
+ Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 14% quỹ tiền lương đóng BHXH.

– Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo nghề cho người lao động, tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng
– Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc, nghỉ không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
– Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
…..
Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/07/2021.

Thủ tục hành chính hướng dẫn làm hồ sơ giải quyết hỗ trợ: Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH

Loan Nguyễn – Biên tập viên Webketoan

Diễn đàn Webketoan