Hóa đơn bỏ sót kê khai sau thanh tra có được kê khai?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 18/01/2017 - 10146 lượt xem.

Năm 2017, Tổng cục thuế đã có 3 công văn hướng dẫn về hóa đơn bỏ sót như sau:

1. Ngày 04/01/2017, Công văn số 17/TCT-KK
2. Ngày 10/01/2017, Công văn 92/TCT-KK
3. Ngày 10/01/2017, Công văn 94/TCT-KK

Căn cứ: 

– Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13
– Khoản 2, Điều 5, Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Theo đó:

Nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được thanh tra, kiểm tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh.

Việc xử lý sẽ căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc sai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Xem lại hướng dẫn của 1 công văn vào năm 2016, Công văn 2342/TCT-KK, ban hành ngày 30/05/2016, theo hướng dẫn của công văn này, hóa đơn bỏ sót nếu qua thanh tra, kiểm tra thuế thì không được kê khai bổ sung.

 

Diễn đàn Webketoan