Hướng dẫn quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân 2012 và cập nhật chính sách Thuế 01/2013.

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 29/01/2013 - 115573 lượt xem.

Một số điểm lưu ý khi quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2012.

Cơ sở pháp lý : Căn cứ trên các thông tư, công văn đã ban hành năm 2012 và Công văn 187/TCT-TNCN ban hành ngày 15/01/2013:

+ Đối tượng phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2012: www.webketoan.vn/huong-dan-quyet-toan-thue-tncn-2012.html.

+ V uỷ quyn quyết toán thuế thông qua đơn vị chi trả thu nhập: : www.webketoan.vn/huong-dan-quyet-toan-thue-tncn-2012.html

+ Xác định cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam: Cá nhân nước ngoài nếu ở Việt Nam trên 90 ngày và dưới 183 ngày trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đến Việt Nam, nhưng chứng minh được là đối tượng cư  trú của một nước khác thì cá nhân đó là đối tượng không cư  trú tại Việt Nam.

+ Xác định thu nhập chịu thuế:

Lưu ý một số khoản thu nhập được xác định như sau:

–  Thu nhập tiền ăn giữa ca:

♦     Từ 01/01/2012 đến 30/04/2012: Mức tiền chi không vượt quá 620.000 đ/tháng.

♦     Từ 01/05/2012 : Mức tiền chi không vượt quá 680.000đ/tháng.

♦     Nếu người lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

– Thu nhập tiền trang phục:

♣ Mức chi không vượt quá 5 triệu đồng/năm: Không tính vào thu nhập chịu thuế NLĐ.

♣ Mức chi vượt quá 5 triệu đồng/năm: Phần chênh lệch trên 5 triệu phải tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ.

– Thu nhập của NLĐ nhận được từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản thì không được tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ

 Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

+ Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

+ Nếu tiền công trong tháng 12/2012 mà trả cho người nộp thuế vào 1/2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế 2013.

Đối với thu nhập chuyển nhượng chứng khoán

+ Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá mua và các chi phí liên quan đến chuyển nhượng.

+ Giảm trừ gia cảnh:

–   Cá nhân được giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡngđã đăng kí giảm trừ gia cảnh.

–   Cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng kí giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng kí giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng kí giảm trừ , khi quyết toán thuế được tính giảm trừ từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Xác định số thuế phải nộp

♠ Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh.

 Thuế phải nộp cả năm = Thu nhập tính thuế năm x Thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần năm 

♠ Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, kinh doanh bình quân tháng đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần thì được miễn thuế 6 tháng năm 2012.

 Số thuế được miễn = (Thuế phải nộp năm 2012 x 6 tháng) / 12 tháng 

 ♠ Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

 Thuế phải nộp cả năm = Thu nhập tính thuế x 20%

Số thuế được giảm = Thuế phải nộp cả năm x 50%

Số thuế phải nộp hoặc nộp thừa sau khi giảm = Số thuế phải nộp cả năm – Số thuế được giảm – số thuế đã khấu trừ

 

Cập nhật chính sách thuế mới tháng 01/2013

 

+ Thuế GTGT:

♦ CV 9599/CT-TTHT ngày 08/12/2012 của CT TPHCM

Khấu trừ thuế GTGT bị cơ quan hải quan ấn định.

♦ CV 4569/TCT-CS ngày 20/12/2012 của TCT gửi CT Đồng Tháp

Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của tài sản cố định,hàng hóa của doanh nghiệp giải thể.

♦ CV 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012 của TCT gửi CT TPHCM

Thuế GTGT và thuế TNDN đối với hàng khuyến mạimà không thông báo hoặc đăng ký bằng văn bản.

♦ CV 10321/CT-TTHT ngày 31/12/2012 của CT TPHCM.

Thủ tục điều chỉnh hóa đơn thuế GTGT lãi tiền vay của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

+ Thuế TNCN:

♦ CV 9391/CT-TTHT ngày 03/12/2012 của CT TPHCM.

Thuế TNCN đối với khoản tiền bồi thường tiền lương

♦ CV 1685/TCT-CS ngày 18/05/2012 của TCT gửi CT TPHCM

Thuế TNCN đối với chi phí điện thoại di động trả cho nhân viên

♦ CV 10095/CT-TTHT ngày 25/12/2012 của CT TPHCM.

Không yêu cầu người lao động phải nộp thêm chứng từ chứng minh cha mẹ có thu nhập bình quân tháng không vượt quá 500.000 đồng.

+ Thuế TNDN:

♦ CV 9865/CT-TTHT ngày 17/12/2012 của CT TPHCM

Xử lý Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm năm 2012

♦ CV 10074/CT- TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.

Mua vé máy bay có hóa đơn thì không cần thẻ lên máy bay.

♦ CV 10231/CT-TTHT ngày 28/12/2012 của CT TPHCM.

Quyết toán thuế năm bị lỗ không phải nộp thuế TNDN BĐS nhưng vẫn bị phạt chậm nộp thuế BĐS tạm tính quý 2% .

+ Thuế nhà thầu

♦ CV 9609/CT-TTHT ngày 06/12/2012 của CT TPHCM.

Thuế nhà thầu đối với các khoản chi hộ

+ Các quy định về hóa đơn

♦ CV 10049/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.

Khách hàng không nhận hoá đơn do hai bên đang tranh chấp thì không được hủy.

♦ CV 9365/CT-TTHT ngày 01/12/2012 của CT TPHCM.

Hoá đơn trả lại căn hộ chung cư (BĐS hiện hữu)

♦ CV 10312/CT-TTHT ngày 31/12/2012 của CT TPHCM

Hoá đơn trả lại căn hộ chung cư (hình thành trong tương lai

♦ CV 10052/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.

Hoá đơn viết sai phải huỷ nhưng người mua làm mất

 + Các nội dung về quản lý thuế.

♦ CV 9607/CT-TTHT ngày 08/12/2012 của CT TPHCM

Thuế môn bài đối với kho hàng không kinh doanh.

♦ CV 24/CT-TTHT ngày 03/01/2012 của CT TPHCM.

Thuế môn bài đối với văn phòng đại diện.

♦ CV 9708/CT-TTHT ngày 12/12/2012 của CT TPHCM.

Nơi nộp báo cáo tài chính của Công ty và chi nhánh.

♦ CV 10056/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với DN sản xuất trong KCN.


Diễn đàn Webketoan