Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu mới năm 2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 03/05/2016 - 10736 lượt xem.

Ngày 06/04/2016 Quốc hội thông qua Luật thuế số 107/2016/QH13.

Luật này quy định về:

 • Đối tượng chịu thuế
 • Người nộp thuế
 • Căn cứ tính thuế
 • Thời điểm tính thuế
 • Biểu thuế
 • Thuế chống bán phá giá
 • Thuế chống trợ cấp
 • Thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Theo đó có một số điểm mới sau:

 • Ngoài phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế theo tỷ lệ %, Luật mới còn bổ sung phương pháp tính thuế hỗn hợp.
 • Thời hạn nộp thuế cũng thay đổi: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp thuộc chế độ ưu tiên.
  * Luật này có hiệu lực 01/09/2016
  *  Luật số 45/2005/Qh11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành

Xem và download: Tại đây

Diễn đàn Webketoan