Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính về hóa đơn

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 06/06/2016 - 8538 lượt xem.

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành nghị định 49/2016/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP
Theo đó, có một số điểm nổi bật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoá đơn như sau:
Đặt in hoá đơn không ký hợp đồng mức phạt giảm từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng còn 500.000 – 1.500.000 đồng ( khoản 1, Điều 3)
Bổ sung:
+ Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hoá đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hoá đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hoá đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ tài chính.
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy các hoá đơn đặt in không đúng quy định ( khoản 1, Điều 3)

+ Phạt từ 500.000 – 1.500.000 đồng đối với các hành vi:

► Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hoá đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hoá đơn tại địa chỉ mới.
Nếu chậm sau 20 ngày sẽ bị phạt 2.000.000 – 4.000.000 đồng (Khoản 3, Điều 3)

 ► Sử dụng hoá đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (5 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành)
Căn cứ: Khoản 2, Điều 3

Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) giảm mức phạt từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng còn 4.000.000 – 8.000.000 đồng (khoản 6, điều 3)
Đặc biệt, bổ sung một số trường hợp được miễn phạt tiền:
+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng
+ Trường hợp người bán và người mua đã lập biên bản ghi nhận sự việc mất hóa đơn liên 2, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có 2 tình tiết giảm nhẹ (chỉ phạt cảnh cáo)
Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo hóa đơn gửi cơ quan thuế trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở (trừ thông báo phát hành hoá đơn ) thì được miễn phạt tiền, thay đổi so với quy định tại nghị định 219/2013 là phải lập thông báo, báo cáo trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo.
Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả: Phải lập gửi cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.
Căn cứ: Khoản 7, Điều 3

*Nghị định có hiệu lực từ 01/08/2016
* Việc xử lý đối với hành vi vi phạm về giá, phí, lệ phí và hoá đơn đã xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định tại nghị định này mà áp dụng quy định xử lý vi phạm tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đó.

Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tại Nghị định này nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các nghị định trước thì áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định này, kể cả trường hợp xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đã bị lập biên bản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đang trong thời hạn giải quyết khiếu nại thì xem xét, ra quyết định theo mức xử phạt quy định tại nghị định này

Dowload nghị định tại đây

Diễn đàn Webketoan