Phí công đoàn đóng cho những năm trước có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 20/04/2016 - 4670 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 4, Điều 4; Điều 5; Khoản 3, Điều 7 Nghị định 191/2013/NĐ-CP
– Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC
Theo các quy định trên thì doanh nghiệp chỉ tính vào chi phí được trừ khi các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của năm phát sinh.
Tuy nhiên nếu:
– Doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn theo yêu cầu của Liên đoàn lao động
– Doanh nghiệp đóng bổ sung phí công đoàn của những năm trước theo yêu cầu của Liên đoàn lao động
– Doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Luật công đoàn và nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính Phủ
Kết luận: Phần trích nộp công đoàn cho người lao động của những năm trước vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN của năm thực đóng.
Nguồn tham khảo: Công văn 1564/TCT- DNL, ngày 14/04/2016

Diễn đàn Webketoan