Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 10/01/2017 - 4601 lượt xem.

Ngày 27/12/2016, Bộ Tài Chính ban hành quyết định 2790/QĐ-BTC, về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Thực hiện thí điểm từ tháng 12/2016 từ 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau:
– Hà Nội
– Hồ Chí Minh
– Hải Phòng
– Đồng Nai
– Bình Dương
– Đà Nẵng
– Cần Thơ
– Quảng Ninh
– Kon Tum
– Khánh Hòa
– Vĩnh Phúc
– Bình Thuận
– Thái Nguyên

Người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn xuất khẩu, hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT, Luật quản lý thuế.

Để đăng ký giao dịch hoàn thuế điện tử:

+ Người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế
+ Người nộp thuế được sử dụng các thông tin đã đăng ký khai thuế điện tử để thực hiện hoàn thuế điện tử với cơ quan thuế bao gồm chứng thư số, địa chỉ thư điện tử, tài khoản truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

Người nộp thuế được thực hiện giao dịch hoàn thuế điện tử khi cơ quan thuế thông báo chấp nhận giao dịch hoàn thuế điện tử.
Các bước lập và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử:

Bước 1: Lập hồ sơ hoàn thuế điện tử

Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

Bước 2: Ký điện tử và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử

Bước 3: Nhận thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế

Trường hợp nộp thành công, Cổng thông tin sẽ gửi thông báo tiếp nhận (Mẫu số 01-1/TB-HĐT, ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC) qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế , chậm nhất 15 phút kể từ lúc gửi.

Bước 4: Nhận thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế.

a) Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đúng thủ tục, Cổng thông tin sẽ gửi thông báo 01-2/TB-HDT qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục, Cổng thông tin sẽ gửi mẫu 01/QTr-HT qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế.

c) Trường hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Người nộp thuế và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế xảy ra sự cố dẫn đến việc lập và gửi được hồ sơ thì người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính.
Bước 5: Giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo Thông báo của cơ quan thuế

Xem chi tiết và tải quyết định: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan