Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 15/12/2016 - 16827 lượt xem.

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:

1. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a). Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b). Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;
c). Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d). Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ). Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e). Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g). Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a). Không cư trú tại Việt Nam;
b). Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c). Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng chứng chỉ:

2.1. Đối với thí sinh dự thi vào Cơ quan Bộ Tài chính: ngạch chuyên viên làm công tác văn thư – lưu trữ:

– Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học, hệ chính quy trường: Đại học Khoa học xã hội & nhân văn thuộc ĐHQG HN, Đại học Khoa học xã hội & nhân văn thuộc ĐHQG TP HCM, Đại học Nội vụ, Học viện hành chính Quốc gia; Hoặc có bằng tốt nghiệp ở bậc đại học trở lên tại các trường đại học ở nước ngoài thuộc tốp 500 trường đại học trên thế giới do Times Higher Education của Vương Quốc Anh xếp hạng (có phụ lục kèm theo); Thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ.

– Có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có Chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.2. Đối với thí sinh dự thi vào Cơ quan Tổng cục Thuế:

a. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:

– Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học, hệ chính quy loại khá trở lên trường: Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện ngân hàng, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Đại học Tài chính – Marketting, Đại học Kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng, ĐH Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia HN, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Hoặc có bằng tốt nghiệp ở bậc đại học trở lên tại các trường đại học ở nước ngoài thuộc tốp 500 trường đại học trên thế giới do Times Higher Education của Vương Quốc Anh xếp hạng (có phụ lục kèm theo); Thuộc các chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, thuế và Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự).

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin:

– Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học, hệ chính quy loại khá trở lên trường: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP HCM, Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Vinh, Học viện Bưu Chính viễn Thông, Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học FPT; Hoặc có bằng tốt nghiệp ở bậc đại học trở lên tại các trường đại học ở nước ngoài thuộc tốp 500 trường đại học trên thế giới do Times Higher Education của Vương Quốc Anh xếp hạng (có phụ lục kèm theo); Thuộc các chuyên ngành đào tạo sau: công nghệ thông tin, điện tử – viễn thông, truyền thông – mạng máy tính, toán tin.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công tác văn thư – lưu trữ:

– Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học, hệ chính quy trường: Đại học Khoa học xã hội & nhân văn thuộc ĐHQG HN, Đại học Khoa học xã hội & nhân văn thuộc ĐHQG TP HCM, Đại học Nội vụ, Học viện hành chính Quốc gia; Hoặc có bằng tốt nghiệp ở bậc đại học trở lên tại các trường đại học ở nước ngoài thuộc tốp 500 trường đại học trên thế giới do Times Higher Education của Vương Quốc Anh xếp hạng (có phụ lục kèm theo); Thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.3. Đối với thí sinh dự thi vào 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố:

a. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:

– Có bằng tốt nghiệp bậc Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý Tài chính công, Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế, Luật.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin:

– Có bằng tốt nghiệp bậc Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Toán – tin ứng dụng, Điện tử viễn thông.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công tác văn thư – lưu trữ:

– Có bằng tốt nghiệp bậc Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

d. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý Tài chính công, Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế, Luật.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

e. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch cán sự làm công nghệ thông tin:

– Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Toán – tin ứng dụng, Điện tử viễn thông.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

f. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Cán sự làm công tác văn thư – lưu trữ:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Người dự tuyển được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học khi nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải đến đơn vị đăng ký dự tuyển nộp bổ sung bản chụp (bản photo) bằng tốt nghiệp, trường hợp thí sinh không nộp bổ sung được sẽ không được tham gia thi tuyển, xét tuyển.

Lưu ý:

– Đối với chứng chỉ Tiếng Anh B, thí sinh có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau thay thế:

+ TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT);
+ IELTS 4.5 trở lên;
+ TOEIC 405 trở lên;
+ Chứng chỉ Tiếng Anh B1 khung Châu Âu trở lên.

– Đối với chứng chỉ Tiếng Anh A, thí sinh có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau thay thế:

+ TOEFL 347 trở lên (PBT), 19 trở lên (iBT);
+ IELTS 2.0 trở lên;
+ TOEIC 255 trở lên.

Các trường hợp: Giấy xác nhận đã học xong chương trình; Chứng chỉ môn học của trường chỉ ghi số tiết học; Bảng điểm không có giá trị thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào Bộ Tài chính:

Chỉ tiêu tuyển dụng thông qua thi tuyển công chức vào cơ quan Bộ Tài chính: 06 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Ngạch chuyên viên làm công tác lưu trữ tại Văn phòng Bộ: 02 chỉ tiêu
+ Ngạch chuyên viên làm công tác văn thư: 04 chỉ tiêu (Văn phòng Bộ: 02 chỉ tiêu; Vụ Pháp chế: 01 chỉ tiêu; Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính: 01 chỉ tiêu).

2. Chỉ tiêu tuyển công chức vào Tổng cục Thuế (Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố) năm 2016 là: 2.386 chỉ tiêu.

2.1. Chỉ tiêu thi tuyển công chức là 2.163 chỉ tiêu, được chia theo các ngạch như sau:

– Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 1.695 chỉ tiêu.
– Ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: 132 chỉ tiêu;
– Ngạch chuyên viên làm văn thư – lưu trữ: 67 chỉ tiêu;
– Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 147 chỉ tiêu.
– Ngạch cán sự làm công nghệ thông tin: 25 chỉ tiêu;
– Ngạch cán sự làm văn thư – lưu trữ: 97 chỉ tiêu.

2.2. Chỉ tiêu xét tuyển công chức là 183 chỉ tiêu, được chia theo các ngạch như sau:

+ Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 132 chỉ tiêu;
+ Ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: 22 chỉ tiêu;
+ Ngạch chuyên viên làm văn thư – lưu trữ: 01 chỉ tiêu;
+ Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 18 chỉ tiêu;
+ Ngạch cán sự làm công nghệ thông tin: 02 chỉ tiêu;
+ Ngạch cán sự làm văn thư – lưu trữ: 08 chỉ tiêu.
(Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng thông qua thi tuyển/xét tuyển công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016 – Phụ lục III ban
hành kèm theo Thông báo này)

2.3. Chỉ tiêu tuyển dụng đặc biệt:

Chỉ tiêu tuyển dụng đặc biệt vào Cơ quan Tổng cục Thuế là: 40 chỉ tiêu, ngạch chuyên viên.
(Bảng chỉ tiêu tuyển dụng đặc biệt năm 2016 vào Cơ quan Tổng cục Thuế – Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông báo này).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC:

1. Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày làm việc. Từ 8 giờ 00 ngày 06/02/2017 đến 17 giờ 00 ngày 10/02/2017.

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Đối với thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Bộ Tài chính (ngạch chuyên viên làm văn thư, chuyên viên làm lưu trữ) và Cơ quan Tổng cục Thuế: địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm văn hóa Thể dục thể thao phường Thạch Bàn (Nhà văn hóa phường Thạch Bàn) – phố Đồng Dinh, Tổ 7, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (Sơ đồ kèm theo Thông báo này).

Sơ đồ địa điểm nộp hồ sơ: Tại đây 

+ Đối với thí sinh dự tuyển công chức vào Cục Thuế thành phố Hà Nội: địa điểm nộp hồ sơ tại Hội trường 11-10, Đại học sư phạm Hà Nội, địa chỉ số 136 – Đường Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội (Sơ đồ được niêm yết tại trụ sở Cục Thuế thành phố Hà Nội hoặc Website của Cục Thuế).

+ Đối với thí sinh dự tuyển vào các Cục Thuế còn lại: nộp hồ sơ tại trụ sở văn phòng Cục Thuế (Sơ đồ được niêm yết tại trụ sở Cục Thuế hoặc Website của Cục Thuế).

3. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

– Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đ/người.
Trường hợp được Hội đồng tuyển dụng phê duyệt đủ điều kiện dự tuyển nhưng không tham gia thi tuyển, phỏng vấn xét tuyển, Tổng cục Thuế không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.
Lưu ý: Ngoài lệ phí đăng ký dự tuyển thí sinh không phải nộp bất kỳ khoản phí nào khác, kể cả phí gửi xe ở các địa điểm nhận hồ sơ…..

Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức qua số điện thoại: 04.3972.8351./.

Xem chi tiết nội dung và hình thức tuyển dụng, hồ sơ đăng ký tuyển dụng: TẠI ĐÂY

 

Diễn đàn Webketoan